skip to Main Content

Malvik IL Fotball er en avdeling under Malvik Idrettslag. Idrettslaget er tilsluttet NIF gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets.

 • Hjemmeside Hovedlag www.malvikil.no
 • Hjemmeside MIL Fotball www.malvik-fotball.no
 • Sosiale medier Facebook (lagene benytter i tillegg andre media)
 • Postadresse Malvik IL Fotball, Postboks 7, 7566 VIKHAMMER
 • Besøksadresse Viksletta, 7560 VIKHAMMER
 • Bankkonto 4218 59 62452
 • Hoved e-post mil-fotb@frisurf.no
 • Organisasjonsnummer 971 384 271 (Hovedlaget)
 • Kontaktpersoner e-post Kontaktinformasjon for tillitsvalgte, ansatte og trenere på hjemmesiden
  Se «kontaktinformasjon» for detaljer
 • Klubbfarger Rødt, hvitt og sort, hovedfarge er rødt
 • Arenaer GET Arena Viksletta, Viksletta gress, Saksvik kunstgress, Abrahallen
  Årsmøtet er Malvik IL Fotballs øverste myndighet. Ordinært årsmøte gjennomføres i henhold til retningslinjene gitt i Malvik IL sin klubbhåndbok, minst én gang pr år. Rutiner for innkalling og saksliste finnes på Idrettslagets hjemmeside.Årsmøtet foretar blant annet valg av valgkomité og styre. Fra og med 2017 består styret av åtte tillitsvalgte og ett varamedlem. Hvert styremedlem har spesielt ansvar for hver sitt definerte område.Malvik IL Fotball har ansatt en sportslig leder. Sportslig leder innstiller overfor styret treneransvarlige for hhv barn, ungdom jenter og gutter, junior og senior jenter og gutter samt dommerkoordinator. Sammen med styreleder, utgjør sportslig leder og treneransvarlig for barn, ungdom junior og senior avdelingens Sportslige Utvalg og Fair Play. Sportslig leder og samtlige treneransvarlige er ansatt av styret og er underlagt egne avtaler.

  Malvik IL Fotball har for tiden tre deltidsansatte. Disse har arbeidsoppgaver innenfor økonomi, materiell og bane/anlegg. Malvik IL Fotball har omkring 700 utøvere og noe over 150 trenere og lagledere. Vi stiller lag i alle jente- og gutteklasser innenfor barne- og ungdomsfotballen!

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE


Back To Top
Search