skip to Main Content

Sportslig utvalg og Fair Play

Fra og med 2017 har Malvik IL Fotball ansatt en sportslig leder. Kvalifikasjonskriteriene for NFF Kvalitetsklubb tilsier at vi i tillegg skal ha en funksjon som treneransvarlig.
Vi har valgt å dele denne rollen på flere personer, hvor hver enkelt har ansvar for sitt definerte alderstrinn. Sammen utgjør alle treneransvarlige, sportslig leder, dommeransvarlig, FIKS og overgangsansvarlig og styreleder Malvik IL Fotballs Sportslig utvalg og Fair Play.

Se «kontaktinformasjon» for detaljer

Sportslig utvalg og Fair Play sine oppgaver

Hver enkelt treneransvarlig er første ledd kontakt for trenerne innenfor sitt definerte alderstrinn. Den enkelte treneransvarlige har ansvar for å følge opp og veilede trenerne innenfor alderstrinnet, samt være konfliktløser og samtalepartner på dette nivået.
Ved behov skal treneransvarlig løfte konflikter opp på neste nivå, som er Sportslig utvalg og Fair Play. Her inngår også styreleder, som dermed er link til styret for tyngre konflikter og personalsaker.

Sportslig leder, alle treneransvarlige, dommeransvarlig samt FIKS og overgangsansvarlig er alle ansatt i MIL Fotball. Ansettelsesavtalene godkjennes av styret i Malvik IL Fotball, og signeres av styreleder og leder i Hovedlaget, i tillegg til den ansatte.

Rollebeskrivelser for sportslig leder og treneransvarlige fremgår i Klubbhåndboken

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE


Back To Top
Search