skip to Main Content

Klubbkveldveilederen er et hjelpemiddel som gir tips og retningslinjer for hvorledes klubbkveldene planlegges og gjennomføres.

Håndbok Barnefotballserien 2017

Barnefotballserien 2017 (oppdatert 03.03.17)

Klubbkveldarrangører 2016

Klubbkvelder 2016

Kontaktpersoner klubbkvelder 2016 (Oppdatert 01.06.16)

Klubbkveldveileder MIL 2017

Spilleregler klubbkvelder MIL 2017

Invitasjon – MAL

Klubbkveldveileder-MIL-2017-Vedlegg-A-Banemerking

Klubbkveldveileder-MIL-2016-Vedlegg-B-Leiekontrakt-kiosk

 

Klubbkveldansvarlig MIL Fotball:

Tove Silset
992 46 132
tosilset@online.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE


Back To Top
Search