skip to Main Content

Lagene skal avtale kostnadsfordeling med motstander før kamp. Det er en etablert praksis at dommerhonorar for treningskamper er lavere enn ordinære dommerhonorar ved seriekamper. Lagene avtaler selv dommerhonorar med bakgrunn i dette

I de tilfeller kampene gjennomføres i Abrahallen, skal det hensyntas halleie.

Malvik IL Fotball dekker vårt lags andel av halleie og dommerutgifter. 

Back To Top
Search