skip to Main Content

Vi i Malvik IL Fotball skal:

 • Ha et tilpasset tilbud til alle som ønsker å spille fotball, blant annet gjennom tilpasset aktivitet
 • Drive aktiv rekruttering og utdanning av trenere og ledere, herunder også ungdomstrenere
 • Arbeide for en jevnest mulig fordeling mellom kvinnelige og mannlige trenere
 • Sørge for at alle lag har godt lagsutstyr til å drive sin aktivitet
 • Ikke rekruttere spillere fra andre klubber, men samarbeide med våre naboklubber der det er naturlig
 • Samarbeide med skoler i vårt nærmiljø og de øvrige avdelingene i idrettslaget
 • Være en viktig aktør i nærmiljøet. Vi har et bevisst forhold til vårt samfunnsansvar gjennom et godt verdigrunnlag og samarbeid med f.eks. Villa Vika, Vikhovlia og tilsvarende institusjoner/ordninger
 • Spille en naturlig rolle i oppvekstmiljøet i Malvik kommune
 • Dyrke frivillighetskulturen og opprettholde vår profil som en attraktiv breddeklubb!

Vi ønsker å motivere til at alle våre trenere tar trenerutdanning. Plan for utdanning for alle våre trenere, er tatt inn i trenerkontraktene og følges opp av treneransvarlige i Sportslig utvalg og Fair Play:

 • Klubben dekker utgifter til trenere som vil ta hele C-lisenskurset/Grasrottrenerutdanning
 • Klubben dekker utgifter til trenere som vil ta UEFA B-lisenskurset. Trener binder seg som trener for to år
 • Sportslig leder har ansvar for å rekruttere trenere til alle lag, alle trenere ansettes av styret etter innstilling
 • Treneransvarlig har ansvar for å følge opp trenerutdanning på alle nivå

Vårt krav til samlet trenerkompetanse

Barnefotball (6-12 år)

 • Minst én trener pr. lag med minst ett delkurs fra C-lisens

Ungdomsfotball (13-19 år)

 • Minst én trener pr. lag med C-lisensutdanning

Seniorfotballen

 • Relevant trenerutdannelse
  Vi ønsker minimum én trener pr. åttende spiller i alderen 6-10 år, og én trener pr. 10 spillere for alderstrinn 11-14. Fra 15 år og over ønsker vi én trener pr. 12 spillere.
Back To Top
Search