skip to Main Content

Dommeransvarlig er Morten Hergren, som kan nås på
epost morten.hergren@gmail.com eller
tlf: 951 61 567.

Ansvar for dommere og Malvik IL Fotballs dommeraktivitet er lagt til dommeransvarlig.
Dommeransvarlig er i mange tilfeller ansvarlige for å sette opp dommer til kamper (7er) for klubben.
I de tilfeller dommeransvarlig ikke setter opp dommer, er dette lagleders oppgave. For kamper der
lagleder har satt opp dommer, er det også lagleders oppgave å finne ny dommer dersom opprinnelig
dommer ikke kan stille.

Ved omberamming av kamp er det lagleders ansvar å finne ny dommer. Da forespørres først samme
dommer som er oppført til den opprinnelige kampen. Hvis denne ikke kan stille, finner lagleder ny
dommer fra dommerlisten.

Det er ønskelig at lagleder/trener tar kontakt med dommer dagen før dagen før kamp for å avklare at
dommeren stiller.

Lagleder/trener skal ha med seg klubbens egen klubbdommerregning til kamp. På denne skal navn og
kontonummer til dommer føres opp. Etter kampen skal denne underskrives av hjemmelagets
lagleder, og sendes til økonomiansvarlig.

Klubbdommerregning finnes her:
https://usercontent.one/wp/malvik-fotball.no/wp-content/uploads/2017/09/Klubbdommerregning-1.pdf?media=1714596384

Våre dommere deles i to kategorier:
• Klubbdommere
o Opplæring internt i avdelingen – teori og praktisk gjennomføring, gjerne i forbindelse med
Malvikcupen
o Dommene får klubbdommertrøye og fløyte av avdelingen i forbindelse med dommerkurset
o Kan være dommer for barn inntil 12 år
o Honorar er 200 kr per kamp, for klubbkvelder/barnefotball er honoraret 200 kr per kveld. For
Malvikcup gjelder egne satser

• Rekruttdommere/kretsdommere
o Opplæring gjennom krets – teori og praktisk gjennomføring
o Dommerne får inntil 1500 kr først år (rekruttdommere) og 3000 kr andre år fra avdelingen for å
kjøpe eget dommerutstyr
o Honorarsatser finnes på
https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/dommersatser/

Oversikt over våre kretsdommere finnes her:
https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?p=d&fiksId=1209&a=%22%20%5Cl%20%22personer

Back To Top
Search