skip to Main Content

Lagleder er i mange tilfeller ansvarlig for å sette opp dommer til kamper for sitt lag, jmf tabell i pkt 5.3.5. Ved slike tilfeller er det også lagleders ansvar å finne ny dommer fra dommerlisten om tiltenkt dommer ikke kan stille.

Ved omberamming av kamp er det lagleders ansvar å sørge for ny dommer. Da spørres først den dommer som er oppført til den opprinnelige kampen. Om denne dommeren ikke kan, bookes ny dommer fra dommerlisten.

Dommerne skal ha med seg klubbens egen klubbdommerregning/standard kretsdommerregning til kampen. Denne skal etter kampen underskrives av hjemmelagets lagleder. Det oppfordres til lagledere om å ha noen slike skjema liggende i lagskofferten i tilfelle dommeren ikke skulle ha med seg dette.

Våre dommere deles inn i to kategorier:

•         Klubbdommere

o   Opplæring internt i avdelingen – teori og praktisk gjennomføring gjerne ifm Malvik cup

o   Dommerne får klubbdommertrøye og fløyte av avdelingen ifm dommerkurset

o   Kan være dommer for inntil 12 års kamper

o   Honorar er kr. 200 pr kamp:

KLUBBDOMMERREGNING

For klubbkvelder/barnefotball er honoraret kr. 200 pr kveld. For Malvik cup gjelder egne satser.

•         Kretsdommere

o   Opplæring gjennom krets – teori og praktisk gjennomføring

o   Dommerne får inntil kr. 1 500 første år (rekruttdommere) og kr. 3 000 andre år fra avdelingen for å kjøpe eget dommerutstyr

o   Egne honorarsatser:

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/dommersatser/

Oversikt over våre dommere finnes her:

https://www.malvik-fotball.no/?page_id=6169

I tillegg er det etablert egne grupper på facebook hvor lagene kan registrere behov for dommere til kamper. Ansvar for dommere og Malvik IL Fotballs dommeraktivitet er tillagt dommerkoordinator.    

Back To Top
×Close search
Search