skip to Main Content

Malvik IL Fotballs årsmøte vedtar årets cupprogram. Det er en målsetning at vi over tid etablerer mest mulig faste cuper for å skape «merkevarer». I tillegg kan det suppleres med andre cuparrangement:

  • Vi har lang tradisjon med å arrangere en vårcup på Viksletta for 7-10 årsklassene. Her benyttes både kunstgress og gress. Erfaringen er at dette er et relativt enkelt arrangement å gjennomføre som også gir god økonomi for Malvik IL Fotball
  • I januar arrangerer vi over to helger og ukedager en cup for ungdomslag i Abrahallen
  • Vi planlegger med å gjennomføre en høstcup i Abrahallen for barneklassene
  • Vi har de siste årene vurdert andre cuparrangement uten at disse har blitt gjennomført, herunder cup for juniorlag i romjula, cup for både ungdomslag og barnelag på høsten i Abrahallen og en egen 3v3 cup

Felles for alle cuparrangement er at de krever god planlegging og aktiv dugnadsinnsats fra foresatte. Sentrale personer i Malvik IL Fotball ved planlegging og gjennomføring er nestleder, styremedlem 1 – dugnad og frivillighet og styremedlem 4 – cup og arrangement.

Vi benytter www.malvikcupen.no som hjemmeside for alle våre cuper. Her finnes det informasjon, kampoppsett og annen nyttig informasjon.

Vi benytter Profixio for lagenes påmelding. Vi setter selv opp kampprogram, og vi krever selv inn deltakeravgift.

Back To Top
×Close search
Search