skip to Main Content

Med bakgrunn i vår visjon og verdigrunnlag, har vi en grunnleggende todelt målsetning:

  • Alle som har lyst til å spille fotball, skal få gjøre det i Malvik IL Fotball
  • Alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball, skal få bli det i Malvik IL Fotball

Vi har følgende konkrete målsetninger som skal måles og evalueres årlig:

  • Vi skal opprettholde lag i alle aldersklasser på både jente- og guttesiden
  • Vi skal opprettholde attraktive lag på junior- og seniornivå
  • Vi skal rekruttere flest mulig spillere fra egne lag til junior- og senioravdelingen hvert år
  • Vi skal skape balanse mellom kjønnene i alle roller i klubben, og vi skal øke andelen kvinnelige trenere
  • Våre hovedtrenere skal ha relevant del av grasrottrenerutdanningen for sin trenergjerning og lagsnivå. Det er også en målsetning at alle våre trenere, hovedtrenere og rolletrenere har trenerutdanning

    Malvik IL Fotball er en solid og attraktiv breddeklubb – med plass til alle!
Back To Top
Search