skip to Main Content

Malvik IL Fotball er en avdeling under Malvik Idrettslag. Idrettslaget er tilsluttet NIF gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Hjemmeside Hovedlag www.malvikil.no
Hjemmeside MIL Fotball www.malvik-fotball.no
Sosiale medier Facebook (lagene benytter i tillegg andre media)
Postadresse Malvik IL Fotball, Postboks 7, 7566 VIKHAMMER
Besøksadresse Viksletta, 7560 VIKHAMMER
Bankkonto 4218 59 62452
Hoved e-post post@malvik-fotball.no
Organisasjonsnummer 971 384 271 (Hovedlaget)
Kontaktpersoner e-post Kontaktinformasjon for tillitsvalgte, ansatte og trenere på hjemmesiden
Klubbfarger Rødt, hvitt og sort, hovedfarge er rødt
Arenaer GET Arena Viksletta, Viksletta gress, Saksvik kunstgress, Abrahallen

 

Årsmøtet er Malvik IL Fotballs øverste myndighet. Ordinært årsmøte gjennomføres i henhold til retningslinjene gitt i Malvik IL sin klubbhåndbok, minst én gang pr år. Rutiner for innkalling og saksliste finnes på Idrettslagets hjemmeside.

Årsmøtet foretar blant annet valg av valgkomité og styre. Styret består av syv tillitsvalgte og minimum ett varamedlem. Hvert styremedlem har spesielt ansvar for hver sitt definerte område.

Malvik IL Fotball har ansatt en sportslig leder. Sportslig leder innstiller overfor styret treneransvarlige for barn og ungdom/ senior, samt dommerkoordinator. Sammen med styreleder, utgjør sportslig leder og de treneransvarlige avdelingens Sportslige Utvalg og Fair Play. Sportslig leder og samtlige treneransvarlige er ansatt av styret og er underlagt egne avtaler.

Malvik IL Fotball har for tiden fire deltidsansatte. Disse har arbeidsoppgaver innenfor administrative oppgaver, økonomi, materiell og bane/anlegg. Malvik IL Fotball har omkring 700 utøvere og noe over 150 trenere og lagledere. Vi stiller lag i alle jente- og gutteklasser innenfor barne- og ungdomsfotballen! 

Back To Top
Search