skip to Main Content

Malvik IL Fotball har ansatt en sportslig leder. Kvalifikasjonskriteriene for NFF Kvalitetsklubb tilsier at vi i tillegg skal ha en funksjon som treneransvarlig. Vi har valgt å dele denne rollen på flere personer, hvor hver enkelt har ansvar for definerte aldersgrupper. Sammen utgjør alle treneransvarlige, sportslig leder, dommeransvarlig, banefordelingsansvarlig, FIKS og overgangsansvarlig og styreleder Malvik IL Fotballs Sportslig utvalg og Fair Play.

Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

1.1.1        Sportslig utvalg og Fair Play sine oppgaver

Treneransvarlig er første ledd kontakt for trenerne innenfor sin definerte aldersgruppe. Den enkelte treneransvarlige har ansvar for å følge opp og veilede trenerne innenfor aldersgruppen, samt være konfliktløser og samtalepartner på dette nivået. Ved behov skal treneransvarlig løfte konflikter opp på neste nivå, som er Sportslig utvalg og Fair Play. Her inngår også styreleder, som dermed er link til styret for tyngre konflikter og personalsaker.

Sportslig leder, alle treneransvarlige, dommeransvarlig, banefordelingsansvarlig samt FIKS og overgangsansvarlig er alle ansatt i Malvik IL Fotball. Ansettelsesavtalene godkjennes av styret i Malvik IL Fotball, og signeres av styreleder og leder i Hovedlaget, i tillegg til den ansatte.

Rollebeskrivelser for sportslig leder og treneransvarlige fremgår i Klubbhåndboken.  

Back To Top
Search