skip to Main Content

Fotballkretsen viderefører bruk av elektroniske kamprapporter/kampkort i alle klasser i ungdomsfotballen og seniorfotballen. Elektronisk kampkort betyr at alle lag må ha en eller flere personer som etableres som bruker i FIKS for å kunne legge inn spillere til hver kamp:

  • Etabler en «brutto» lagstropp i FIKS
  • Etabler en kamptropp til hver kamp ihht fristen
  • Hjemmelaget tar ut en kopi og tar med til kampens dommer
  • Endringer i kamptropp etter fristen gjøres manuelt på papirkopien
  • Dommer påfører hendelser i løpet av kampen
  • Begge lag må sørge for å underskrive papirkopien etter kampen
  • Behandling av kamprapport etter kampen er forskjellig, se tabell under

Brukertilgang for lagene etableres av klubbens ansvarlige person FIKS, administrasjonssekretær. Alle lag er selv ansvarlig for å etablere brukertilgang.
I FIKS får en rask oversikt over lagets spillerregister og om alle spillere som skal benyttes er registrert i FIKS. Spillere som ikke er registrert i FIKS kan ikke benyttes i kamp.

I eventuelle tilfeller hvor det blir etablert sammensatte/samarbeidslag:

  • Her vil administrerende klubb/lag kun få opp spillere som tilhører egen klubb
  • Registrering av spillere fra samarbeidende klubber gjøres ved å registrere de under valget «Uregistrert spiller» under etablering av kamptroppen, spillerne kommer da opp i rødt

Mer informasjon om bruk av elektroniske kampkort finner du her:
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/video/kamprapportering/

Back To Top
Search