skip to Main Content

Hvert år betaler medlemmer i Malvik IL og Malvik IL Fotball en medlemsavgift og treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Medlemsavgiften og treningsavgift for de minste årsklassene blir fastsatt av årsmøtet i Hovedlaget. Treningsavgiftene for de største årsklassene blir fastsatt av årsmøtet i fotballavdelingen.

Treningsavgiften, sammen med andre inntekter som sponsorinntekter, kommunale tilskudd, dugnader og overskudd fra våre cuper, går til å drive fotballavdelingen.

En stor utgift hos oss er kostnader til utstyr, eksempelvis baller, kjegler, vester, isposer, lagsbager, tape, førstehjelpsutstyr osv. Vi ønsker at lagene skal ha god tilgang på slikt forbruksutstyr.

En annen stor utgift er vedlikehold av baner og anlegg. Slikt vedlikehold er omfattende og nødvendig, og innebærer målene, målnett, fangnett osv. Vi har valgt å prioritere å ha en vinteråpen bane, og har i så måte leaset en traktor med tilhørende utstyr. Det er baneansvarlig i Malvik IL Fotball som står for denne type vedlikehold.

Vi er også stolte over at vi evner å leie Abrahallen så mye som vi gjør for våre lag.

En stor utgiftspost er påmeldingsavgifter til krets for lagenes serie- og cupspill.

Malvik IL Fotball ønsker at våre trenere skal ha relevant trenerutdanning. Rekruttering og utdanning av egne dommere er også en viktig oppgave i avdelingen vår. Begge disse elementene er store utgiftsposter hos oss. Dette omfatter også at fotballavdelingen dekker dommerutstyr for de av våre dommere som tar kretsdommerkurs.

En av våre største kostnader er dommerutgifter. Vi blir også bøtelagt av kretsen dersom vi som klubb ikke klarer å rekruttere tilstrekkelig med egne dommere i forhold til vår aktivitet.

Fotballavdelingen betaler forsikring for våre utøvere gjennom NFF. Forsikringer må betales for at spillere kan delta på treninger og kamper for Malvik IL Fotball.

Som diverse kostnader kan det nevnes støtte til treningssamlinger, reiseutgifter og reisestøtte til lagene, og kjøregodtgjørelser.

Back To Top
Search