skip to Main Content

If Skadeforsikring er, fra 1. mars 2017, NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene:

Forsikring av barn 0-12 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år, innlemmet i Skadetelefonen
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb

  Lagsforsikring 13-19 år

  o Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring
  o Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS inneværende sesong

  Lagsforsikring senior

  o Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring
  o Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong

  Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no. All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk. Spillere uten gyldig forsikring er ikke spilleberettiget, og har ikke tilgang til skadetelefonen. Spilleren kan selv tegne utvidet forsikring. Mer informasjon om forsikringsordningen finnes her:

  https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
Back To Top
Search