skip to Main Content

Lagleder er ansvarlig for at garderobeanlegg i Malvikhallen er låst opp, samt at det er tilgang til toalett i garasjebygget. Lagledere kan ved behov koordinere dette og nøkler med materialansvarlig.

Lagleder skal på kampdag (gjerne pr sms) kontakte motstander og dommer og ønske velkommen, samt gi informasjon om garderobe og andre praktiske forhold. Våre lag med hjemmekamp på våre anlegg skal ha en kampvert med en gul kampvertvest. Kampvertens oppgaver:

·         Ta imot bortelaget og dommeren, vise vei til garderober

·         Bidra til at dommer og trenere for begge lagene hilser samt at begge lagene hilser på hverandre

·         Påse at garderober og toalett i garasjebygg er ryddet etter bruk

·         Oppfordre alle til Fair Play – gripe inn i situasjoner, også overfor foreldre, om nødvendig

·         Takke bortelaget for kampen og ønske velkommen tilbake

Mer informasjon om kampvertrollen finner du her:

https://www.malvik-fotball.no/wp-content/uploads/2014/05/Kampvert.pdf

På Viksletta finnes det klokke, resultattavle og lydanlegg. For ungdomsfotballen kan dette tas i bruk når det kun er én kamp som spilles på Viksletta:

·         Fjernkontroll for klokke og resultat (med bruksanvisning) finnes i kiosken

·         Mikrofon (slåes av og på med liten rød knapp i underkant) finnes i kiosken

I kiosken finnes også et lydanlegg (med bruksanvisning). Lagene står fritt til å benytte kiosken til eksempelvis salg. Avtale om benyttelse og uthenting av nøkkel til kiosken med utstyret (senest dagen før kamp) gjøres materialforvalter. I utstyrsbua vis a vis kiosken finnes blant annet cornerflagg. Nøkkel til denne henger sammen med kiosk. Viktig – Det er kampvertens oppgave at banen forlates slik dere selv ønsker å finne den.    

Back To Top
Search