skip to Main Content
 • Innstille prinsipielle valg overfor årsmøtet, herunder styresammensetting og budsjett
 • Utarbeide årsmelding for Malvik IL Fotball
 • Mål- og strategiarbeid, utarbeide rammer for Malvik IL Fotball
 • Visjon- og verdiarbeid
 • Vedta Malvik IL Fotballs sportsplan og klubbhåndbok, revidering og implementering i avdelingen
 • Økonomi- og driftskontroll
 • Organisering av underutvalg og roller, herunder sportslig ledelse
 • Ansettelser av trenere og lagledere
 • Innstille øvrige ansettelser i Malvik IL Fotball overfor Hovedlaget
 • Sørge for at Malvik IL Fotballs aktivitet skjer innenfor Hovedlagets klubbhåndbok og idrettens lover
 • Politiattester i Malvik IL Fotball
 • På vegne av Hovedlaget ivareta klubbens forpliktelser ved eierskapet i Abrahallen AS
 • Delta som fast styremedlem i Hovedlaget og Abrahallen AS
 • Informasjon til valgkomité for å sikre god rekruttering
 • Legge til rette for, og eventuelt korrigere/ gjøre tiltak, den daglige aktiviteten i Malvik IL Fotball
Back To Top
Search