skip to Main Content

Spilleroverganger til/fra Malvik IL Fotball skal gjennomføres ryddig. I dette ligger det i første omgang at kontakt mellom oss og annen klubb skal være gjort innenfor retningslinjene og innenfor tidsfristene. Overgangsansvarlig i Malvik IL Fotball er styreleder. De praktiske oppgavene er tillagt ansvarlig for FIKS og overganger. Våre spillere er omfattet av «overgang uten kontrakt», og da gjelder i hovedtrekk følgende:

  • Ny klubb må opprette en forespørsel i FIKS
  • Samtykkeskjema må lastes opp, fylles ut og signeres av spiller
  • Dersom spiller har løpende kontrakt med tidligere klubb må termineringsavtale lastes opp
  • Termineringsavtalen må være underskrevet av både tidligere klubb og spiller
  • Hvis spiller er utenlandsk borger må kopi av pass lastes opp
  • Når dette er gjort må forespørselen om overgang sendes til tidligere klubb for godkjenning
  • Hvis tidligere klubb bekrefter at forpliktelser er oppfylt, eller ikke svarer på henvendelsen innen svarfristen på 8 dager, så vil forespørselen automatisk bli sendt tilbake til ny klubb. Da kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i FIKS
  • Dersom spillers forpliktelser ikke er oppfylt gjelder egne regler

Mer informasjon om overganger finner du her:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2016/overgang-uten-kontrakt/

Back To Top
Search