skip to Main Content

Malvik IL har én felles treningsavgift for utøvere i alderen 6-11 år. Innenfor denne avgiften kan utøveren delta på alle aktiviteter. Hovedlaget viderefordeler all treningsavgift til avdelingene basert på hvor mange utøvere som deltar innenfor hver avdeling. Treningsavgiften fremkommer på malvikil.no.

Årsmøtet i Malvik IL Fotball fastsetter treningsavgift for alderen 12 år- senior. Treningsavgiftene fremkommer på malvik-fotball.no under «Årsmøteprotokoller» for aktuelt år.

Styret i Malvik IL Fotball har vedtatt at alle utøvere skal betale første termin i tilfeller der utøver kun trener deler av året. Treningsavgift for spillere som eksempelvis ønsker å prøvespille/trene i kortere perioder, skal avklares med styreleder. Det er spesielt viktig å avklare forhold rundt spillerens forsikring i forbindelse med dette.   

Back To Top
Search