skip to Main Content

Våre spillere har tilgang til trygge rammer i lag, avdeling og klubb. Vår aktivitet i lag og avdeling er helt avhengig av frivillighet. Vi har valgt å ha et minimum av lønnede, eksterne trenere. Dette fordrer engasjement av foreldre og foresatte.

Se mer informasjon rundt foresattes rolle, kommunikasjon og enkle foresatteregler i sportsplanen.
Klubben har gode rutiner for å skaffe trenere til lagene, men det er også foresattegruppen for hvert lag sitt ansvar at laget har trenere og lagledere. Vi må sammen legge forholdene til rette slik at vi evner å rekruttere gode trenere til våre lag.

Vi setter stor pris på at flest mulig kler seg i klubbens farger, trenere skal stille i klubbtøy ved trening og kamp. Dette bygger samhold, kultur og felles stolthet. Vi bærer Malvik IL på ryggen og brystet med stolthet, og med god framtreden uansett hvor vi representer.
Trenere og lagledere skal alltid å fremstå som gode eksempler og rollemodeller for spillerne i klubben. Gode og positive holdninger vil over tid smitte over på spillere og foresatte.

Trenere og lagledere er de som i første rekke representerer klubben overfor foresatte og andre lag og miljø innenfor fotballen. Holdningene til trenere og lagledere er derfor avgjørende for at vi skal lykkes i å nå målsetningene våre, samt at vår visjon, vårt verdigrunnlag og våre målsetninger blir mer enn tomme ord.
Lagene i Malvik IL Fotball bør ha følgende sammensetting:

  • Hovedtrener
  • Rolletrener(e)
  • Lagleder
  • Foreldrekontakt
  • Andre roller som eksempelvis kasserer og dugnadsansvarlig. Kan kombineres med foreldrekontakt

Rollebeskrivelser for hovedtrener, rolletrener, lagleder og foreldrekontakt fremgår i Klubbhåndboken. Her fremgår også fellesbestemmelser for alle personer tilknyttet våre lag.

Back To Top
Search