skip to Main Content

Styret i Malvik IL Fotball har oppnevnt nestleder som avdelingens politiattestansvarlig. Nestleder utarbeider rutiner for kontroll for å sikre at alle med relevante verv i klubben har levert gyldig attest. Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Politiattesten gjelder for 3 år.

Malvik IL v/ Hovedlaget:

 • Ajourfører oversikt over alle i Malvik IL som har godkjent politiattest
 • Svarer på forespørsel fra nestleder (eller medlemmer i sportslig utvalg og Fair Play) om navngitte personer har godkjent politiattest og at denne ikke utløper innenfor perioden hvor vedkommende er engasjert
 • Svarer på forespørsel fra enkeltperson om egen politiattest er godkjent
 • Ajourfører elektronisk register over personer med godkjent politiattest
 1. Navn og funksjon/verv i ulike undergrupper i idrettslaget
 2. Dato for godkjent politiattest, og dato for når godkjenningen utløper

Rutiner – Nestleder Malvik IL Fotball:

 • Kontrollerer status politiattest for personer som er engasjert i støtteapparatet til de enkelte lag/treningsgrupper senest på følgende tidspunkter
 1. Ved oppstarttidspunkt for treninger forut for ny sesong når nye treningsgrupper er dannet
 2. Forut for oppstart av utendørstreninger på våren. Dette gjelder for personer som kommer til i støtteapparatet forut for oppstart av utendørssesongen
 3. Enkeltpersoner som engasjeres i støtteapparatet i løpet av sesongen for øvrig kontrolleres når engasjementet starter
 • Varsler enkeltpersoner som ikke har godkjent politiattest
 1. Vedkommende skal orienteres om korrekt søknadsprosedyre
 • Inntil godkjent politiattest foreligger kan vedkommende kun utføre oppgaver i støtteapparatet hvor det ikke er direkte kontakt med mindreårige eller funksjonshemmede
  Søknadsprosedyre:
 • Den enkelte må selv søke om politiattest. Søknaden skal vedlegges bekreftelse fra Malvik IL om evt. funksjon i fotballgruppa

https://www.malvikil.no/politiattester/

Back To Top
Search