skip to Main Content

Det skal arrangeres minimum to trenerforum pr år i ungdomsfotballen, og minimum ett trenerforum i barnefotballen.
Sportsplan og våre verdier skal alltid være tema på disse møtene.
Ansvar for gjennomføring ligger hos sportslig leder.

Back To Top
Search