skip to Main Content

I forbindelse med sesongens seriespill har fotballkrets berammet samtlige kamper for alle lagene. Hvert enkelt lag er selv ansvarlige for å sjekke at dato og tidspunkt passer.
Regler for omberamming av kamper (for serier med egne bestemmelser gjelder disse foran punktene nedenfor):

 • Avstem spilleplanen med andre aktiviteter for laget/spillerne i god tid før første kamp
 • Ingen kamper utsettes uten at det foreligger nytt kamptidspunkt
 • Begge lag må være enige om omberammelsen og nytt kamptidspunkt, før skjema sendes inn
 • Hjemmelaget må avstemme ledig banetid med egen klubbs baneansvarlig
 • Kampendringer skal varsles minst en -1- uke før terminfestet kampdag
 • Ved kampendringer mindre enn en -1- uke frem til terminfestet kampdag, skal dommer/-e og eventuell oppsatt veileder kontaktes
 • For serier som går over hele sesongen, skal flytting av kamper oppsatt i vårsesongen, avvikles innen 1. september
 • Kamper kan ikke spilles etter siste oppsatte kampdag i den serien/avdelingen man deltar i
 • Dersom det ikke oppnås enighet mellom lagene, skal kampes spilles som terminfestet
 • Det er i utgangspunktet hjemmelaget som skal varsle kampendringen. Skriv i kommentarfeltet hvem det er som har initiert kampendringen
  Kretsen setter omberammingsfristene som vi mottar. Kamper som berammes etter fristene belastes med kr. 500 som hvert enkelt lag selv må dekke.
  Spørsmål vedrørende baner og ledig tid rettes til styremedlem 2 – medlem og banedisponering.

Skjema for omberamming finner du her:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

Back To Top
×Close search
Search