skip to Main Content
Under finnes oversikt over våre klubbdommere.
Lagledere skal ta kontakt med dommeren før kampdag og få bekreftet at de stiller.
Dommeransvarlig er Robert Barø og kan nås på epost: robebaro@hotmail.com eller tlf: 452 54 849. 
 
 
Info vedr dommere til 7’er kamper
 
• Lagleder er selv ansvarlig for å skaffe dommer til kamper for sitt lag.
 
• Om en dommer som er oppsatt ikke kan dømme kampen er det lagleders ansvar å finne ny dommer fra dommerlisten som ligger på nettsiden til klubben. Denne listen skal være så oppdatert som mulig til enhver tid.
 
• Ved omberamming av kamp er det lagleders ansvar å sørge for ny dommer. Da spørres først den dommer som er oppført til den opprinnelige kampen. Om denne dommeren ikke kan, bookes ny dommer fra dommerlisten.
 
• Dommerne skal ha med seg klubbens egen klubbdommerregning til kampen. Dette skal etter kampen underskrives av hjemmelagets lagleder. Det oppfordres til lagledere om å ha noen slike skjema liggende i lagskofferten i tilfelle dommeren ikke skulle ha med seg dette.
Klubbdommerregning kan skrives ut her.
 
• Til slutt oppfordres til fair play og husk at det er en ung og uerfaren dommer som står der, så ta godt i mot han/hun. Kanskje er det en fremtidig toppdommer vi kan miste ved for mange negative opplevelser.
Back To Top
Search