skip to Main Content

Dommerregninger for både klubb- og kretsdommere godkjennes/signeres av lagleder etter kamp, som deretter tar imot denne og videresender til administrasjonssekretær for utbetalinger. Vi ønsker at det i kun unntakstilfeller foretas utbetaling fra lagets kontantkasse, og da kun ved barnefotballkvelder.

Back To Top
Search