skip to Main Content

I henhold til våre målsetninger og krav til Malvik IL Fotball, ønsker vi å motivere til at alle våre trenere tar trenerutdanning.

All informasjon om relevante kurs for våre trenere og tillitsvalgte vil bli varslet via Facebook og vår hjemmeside, eller ved direkte henvendelse der dette er mest aktuelt.

Om du som trener eller tillitsvalgt finner kurs du mener er relevant, ta kontakt med styreleder.

Klubben dekker påmeldingsutgifter til hele/deler av Grasrottrenerutdanningen. Vi dekker også utgifter til UEFA B lisens etter nærmere avtale.

Back To Top
Search