skip to Main Content

Treningstider for våre lag fastsettes flere ganger årlig.

Sammenlignet med andre klubber, har vi brukbar banekapasitet. Likevel vil det også hos oss være knapphet på treningstider, og da spesielt de mest populære tidene. Vi ber derfor lagene om å ta hensyn til dette når ønsker fremsettes.

Vi har god erfaring med at lag som ikke benytter sin treningstid varsler “ledig treningstid” på Facebook til andre lag.

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å balansere alle relevante forhold før treningstidene fastsettes.

Se våre kalendere for treningstider.

Ønsker om treningstider, endringer og andre forespørsler ang våre baner og anlegg rettes til:
bane@malvik-fotball.no

Ansvarlig for oppsett av treningstid for våre anlegg og lag er styremedlem 2 – medlem og banedisponering. Se “Kontaktinformasjon” for detaljer.

Back To Top
Search