skip to Main Content

Malvik IL Fotball arrangerer i forbindelse med oppstart for nye kull og lagene i barnefotballen ei oppstartshelg i Abrahallen. Arrangementet legges til ei helg hvor det er naturlig overgang mellom håndball- og fotballsesongen, hensyntatt bestemmelsene rundt sesonglengder i sportsplanen.

Arrangementet starter opp lørdag ettermiddag med trening for 10-12 åringene. Lagets trenere får da informasjon fra Malvik IL Fotball i forbindelse med at våre ungdomstrenere gjennomfører treningen for lagene. Etter trening blir det servert mat, og alle som ønsker får overnatte inne i Abrahallen. Dette er koordinert i henhold til varslingsrutiner for brannvern.

Søndag morgen blir 10-12 åringene servert frokost, før 7-10 åringene inntar hallen. Dette er barnas, og de foresattes, første møte med Malvik IL Fotball. Vi ønsker å benytte anledningen til å gi god og presis informasjon om avdelingen og vår aktivitet, samt hva som forventes av foreldregruppen. Barna trenes av ungdomstrenerne.
Det er et mål at lagene etablerer trenerteamene for oppstartslagene denne helga.

Back To Top
Search