skip to Main Content

Malvik IL Fotball har tradisjon med å sende gutter junior til en turnering i Tyskland arrangert av TuS Velen. Dette gjennomføres hvert tredje år, og på den måten vil alle spillere få anledning til å delta.

Turnering arrangeres hvert tredje år. Malvik IL Fotball deltar sammen med andre lag fra Tyskland. TuS Velen er vennskapsklubb med Malvik og intensjonen var at TuS Velen skulle komme til Malvik å delta i juniorturnering annenhver gang. Dette er ikke gjennomført siden vi ikke arrangerer toppturnering for juniorlag.

Fra Malvik IL Fotball deltar junior gutter med et støtteapparat som styret og sportslig leder definerer.

Overnatting – spillerne bor hjemme hos hver sin spiller fra TuS Velen og ledere bor hos ledere fra TuS Velen.

Planlegging – Støtteapparatet står for planlegging sammen med ledere i TuS Velen.

Malvik IL Fotball budsjetterer med støtte til dette arrangementet med kr. 65 000 hvert tredje år. Deltakerne betaler en egenandel.

Back To Top
Search