skip to Main Content

Malvik IL Fotball har 2 fellesdugnader: Dopapirsalg og Spekeskinkelotteriet. Her skal alle spillere delta.

I tillegg har vi dugnader i forbindelse med våre arrangement, samt gjenytelser overfor våre gode samarbeidspartnere. Dette koordineres av styremedlem 1 – dugnad og frivillighet.

Alle våre junior og seniorlag skal gjennomføre tilsynsvakt i Abrahallen. Ansvar for oppsett av vaktlister er laglederne i hvert lag etter gitt periode fra styremedlem 1 – dugnad og frivillighet.

Jenter og gutter 15 år har ansvar for å gjennomføre dugnad i forbindelse med 17. mai arrangementet. Inntekter tilfaller lagene. Erfaringsdokument inklusive handlelister oppbevares av styremedlem 1 – dugnad og frivillighet.

Vi skal utlyse drift av kiosken i Abrahallen mellom lagene 2 ganger i året.

Lagsdugnader skal ikke på noen måte konkurrere, hverken produkt- eller kapasitetsmessig, med avdelingens egne dugnader.

All dugnad skal faktureres av Malvik IL Fotball.

Vår dugnadspolicy er tilgjengelig her:

2018 Dugnader og sponsoravtaler i lagene

Back To Top
Search