skip to Main Content

Kompensasjon for kjøreutgifter er regulert i hver enkelt avtale med ansatte og tillitsvalgte. Det vil ikke bli utbetalt kompensasjon uten at dette på forhånd er godkjent av styreleder.

All slik kompensasjon er innberetningspliktig. 

Back To Top
Search