skip to Main Content

Kompensasjon for kjøreutgifter er regulert i hver enkelt avtale med ansatte og tillitsvalgte. Det vil ikke bli utbetalt kompensasjon uten at dette på forhånd er godkjent av styreleder.

All slik kompensasjon er innberetningspliktig. 

Back To Top
×Close search
Search