skip to Main Content

Kompensasjon for kjøreutgifter er regulert i hver enkelt avtale med ansatte og tillitsvalgte. Det vil ikke bli utbetalt kompensasjon uten at dette på forhånd er godkjent av styreleder.

Fra 2018 vil all slik kompensasjon bli innberetningspliktig.

Utbetaling av kjøregodtgjørelse:
Kjøregodtgjørelser utbetales innenfor inngåtte avtaler. Det skal alltid føres kjøregodtgjørelse -skjema før utbetaling. Denne godkjennes av Styreleder før utbetaling. Kjøregodtgjørelse til foreldre/trenere/ledere skal under ingen omstendighet utbetales fra lagenes konto, da dette er lønnsinnberetningspliktig for den enkelte mottaker.

Back To Top
×Close search
Search