skip to Main Content

Malvik IL Fotball budsjetterer hvert år med et beløp som skal dekke busstransport for lag med bortekamper langt borte. Vi kjenner til terminlisten når budsjettet vedtas i årsmøtet, og vil benytte denne for å fastsette mest mulig korrekt beløp. I utgangspunktet gis slik støtte til junior og seniorlagene. Dette av 2 årsaker:

  • Vi ønsker ikke at spillerne selv skal kjøre til/fra kamp
  • For yngre lag skal ofte foreldre selv se kamp, og da kan transport koordineres innenfor laget

Vi gir følgelig ikke kompensasjon for kjøreutgifter lag under 18 år. Vi vil likevel kunne være med å støtte busstransport for lag som ønsker å benytte dette. Det er da en forutsetning at kostnaden fordeles mellom Malvik IL Fotball, foreldrene som sitter på bussen og lagskassen. Slike tilfeller rettes til styreleder.

Trenere uten egne barn skriver kjøring innenfor den avtalen de har.

All busstransport bestilles av materialforvalter.

Back To Top
Search