skip to Main Content

Alle lag i Malvik IL Fotball har egne lagskontoer i avdelingens kontostruktur. Denne disponeres av lagets kasserer. Regnskap for kontoen føres månedlig og sendes administrasjonssekretær i Malvik IL Fotball på etterspørsel, minimum 1 gang pr år. Alle bilag skal dokumenteres. Alle midler som står på lagskontoene tilhører Malvik IL.

Lagskontoen har 2- trinns godkjennelse. Kasserer legger inn alle utbetalinger i banksystemet, og administrasjonssekretær godkjenner alle utbetalinger som blir gjort fra lagskontoene. I tillegg har styreleder og leder i Hovedlaget tilgang på alle kontoer. Ved endring av disponenter gjøres dette via administrasjonssekretær og leder i Hovedlaget.

Lagene kan i tillegg benytte en kontantkasse med tilhørende regnskap. Beholdning i denne skal begrenses, og skal maksimum være kr. 2 000.

Back To Top
Search