skip to Main Content

Malvik IL har bankterminal som kan benyttes ved cuper, klubbkvelder og andre arrangementer. Avstemming av bankterminal må kjøres ved arrangementets slutt. Bilaget legges ved kassaoppgjøret. Kopi av avstemning sendes administrasjonssekretær for overføring til aktuell lagskonto.

Ved kontant håndteringer, eksempelvis kiosk- og loddsalg, skal oppgjørsskjema alltid benyttes. Beholdningen skal telles av to personer som signerer oppgjørsskjema. Dette gjelder også lagskasser.

Det er en målsetning at alle lag etablerer egne VIPPS løsninger knyttet direkte til egen lagskonto for å forenkle og sikre kontanthåndteringen. Adminstrasjonssekretær setter opp slike løsninger for lagene.

Back To Top
Search