skip to Main Content

I tilfeller hvor det oppstår spesielle situasjoner hvor eksempelvis media ønsker uttalelser fra Malvik IL Fotball i forbindelse med saken, skal alle slike uttalelser gjøres av styreleder eller den han/hun utpeker som talsperson.

I slike tilfeller skal styreleder aktivt søke å innhente relevant informasjon om saken med sikte på å få den godt belyst. Videre prosess er:

  • Informere styret om at en prosess har startet
  • I saker som ikke krever spesielle hensyn til innsyn/anonymitet/personvern av involverte bør hele styret være med å utforme videre prosess og Malvik IL Fotballs offisielle svar
  • I saker som krever spesielle hensyn til innsyn/anonymitet/personvern av involverte skal styreleder sammen med et utvalg fra styret, og eventuelt eksterne relevante personer i sakens anledning, utforme videre prosess og Malvik IL Fotballs offisielle svar
  1. Utvalget skal være en uhildet sammensetting, det vil si at ingen i utvalget skal ha bindinger eller føringer som vil kunne sette Malvik IL Fotballs svar i tvil
  2. Utvalgene bør også rulleres mellom ulike saker

Det presiseres at det er styreleders ansvar å sørge for sikker oppbevaring av sensitiv informasjon.

Back To Top
Search